bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Anthemus Sea Beach Hotel & Spa - Халкидики / Ситония, Елиа Никити

Празници - Намаления и промоции

510лв
6-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
627лв
6-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Пълен пансион

17 резервации наскоро
443лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
560лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1786лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2194лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2299лв
20-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

22 септември 2024
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2924лв
20-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

22 септември 2024
Пълен пансион

17 резервации наскоро
3622лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2997лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
6132лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
7356лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
Пълен пансион

25 резервации наскоро
7551лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Пълен пансион

21 резервации наскоро
6265лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
940лв
5-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Пълен пансион

25 резервации наскоро
765лв
5-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро

Нека морския бриз на Халкидики да Ви доведе до тихия и пясъчен бряг на "Elia Coast" и до Anthemus Sea Beach Hotel & Spa. Anthemus Sea Beach Hotel & Spa е един от трите най-добри хотела на Халкидики - с огромна съвършено поддържана площ, уникално разположение в живописен залив под дивите хълмове на Ситония, типична гръцка архитектура, отлични храна и обслужване с внимание към всеки детайл. Малко са хората почивали в хотела, които не са се върнали в него.

Местоположение на Anthemus Sea Beach Hotel & Spa, Халкидики

Хотел Anthemus Sea Beach Hotel & Spa се простира на площ от 38,000 m² по спокойното крайбрежие Елия до пясъчния плаж награден със Син Флаг и Зелен Ключ - награди за чистота, високо качество, безопасност и грижа за околната среда.
Център на Солун 105 км
Никити 12 км
Неос Мармарас 7 км
Porto Carras Golf Club 12 км
Porto Carras Marina 12 км

разстояние до центъра: 200 м
разстояние до летище: 95km thessaloniki
разстояние до ЖП гара: 108km thessaloniki

Удобства в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Построен до красивия плаж Elia, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa Ви кани да се насладите на лятото.
Плитката вода на морето е идеална за малки деца. Хотелът разполага с шезлонги и чадъри на плажа, а от вашия шезлонг можете директно да поръчате любима напитка под звуците на приятна музика.
Басейните на хотела Тип Лагуна са три на брой. Единият от басейните е детски. Около тях ще намерите голям брой шезлонги и чадъри. Всички басейни и плажната ивица на хотела са под контрола на квалифицирани спасители и се обслужват от бар Ammos.
Опитен екип от възпитатели забавлява децата на възраст от 4 до 12 години с игри и спортни мероприятия на детската площадка и клуб.

За децата:
- високо квалифициран, професионален, многоезичен персонал, който гарантира сигурността и забавлението на децата
- вечерна развлекателна програма за цялото семейство във високия сезон
- европейски стандарти за безопасност на играчките и оборудването за открити и закрити дейности
- детско меню и високи столчета във всички ресторанти
- 24 часа медицинска помощ на територията на хотела
- използване на закрития басейн и анимация в зависимост от метеорологичните условия
- подходящ плаж и море за деца
- закрита и открита детски площадки
- спасители при басейна и на плажа
- бебешки креватчета
- детегледачка срещу допълнително заплащане при поискване

Хотелът има и следните удобства:
- волейболно игрище и тенис корт
- билярд, настолни и компютърни игри
- напълно оборудван фитнес център
- Roof Garden Bar “Horizon”
- паркингът е с капацитет от 140 коли, неохраняем, безплатен.

Стаи и настаняване в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Всяко помещение предлага комфортен интериор, балкон или тераса и прекрасна гледка към плажа, басейна или съседните борови горички. Хотелът има три различни категории апартаменти и две категории стаи, от които можете да избирате:
10 Стандартни стаи - максимална заетост 2-ма души
57 Superior стаи - максимална заетост на 3-ма души (2-ма възрастни + 1 дете), с изглед градина (26 стаи), с изглед море или басейн (31 стаи).
83 Джуниър апартамента - максимална заетост 3-ма възрастни + 1 дете, с изглед градина (49 стаи), с изглед море или басейн (34 стаи).
47 Делукс апартамента - състоят се от 1 хол и 1 отделна спалня, на 1 или 2 етажа.
Максималният капацитет е 3-ма възрастни + 2 деца или 4-ма възрастни + 1 дете, с изглед градина (16 стаи), с изглед море или басейн (31 стаи).
5 Wellness апартамента - намират се до брега на морето, на партерен етаж, максимална заетост 3-ма възрастни + 1 дете, частен басейн.

Удобства в стаите:
- кабелна телевизия
- безплатен Wi-Fi интернет
- директен телефон
- самостоятелен балкон или тераса
- услуга пране на дрехи
- сейф безплатен
- сешоар
- климатик с индивидуално регулиране
- мини хладилник
- обслужване по стаите
- вана / душ
- услуга оправяне на леглото за сватба или годишнина

Хранене, ресторанти и барове в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Elia Основен ресторант - комбинира различни вкусове с безупречно обслужване всеки ден.
Работно време 5:00-10:30 и 19:00-22:00
Опитайте различни и необичайни, както и традиционни и познати вкусове. Панорамен стъклен прозорец ви позволява да гледате кухненския персонал в процеса на създаване и подготовка на храната. Кулинарни демонстрации се провеждат всеки ден по време на закуска и вечеря. От господата се изисква да носят дълги панталони на вечерята.

Уникалното предимство на "Dine Around": Ако размените вечерта на вашия Half Board с а-ла-карт вечеря в "Хоризонт" Гурме ресторант или в таверна "Gialos" ще получите отстъпка от сметката си за храна (без напитки, с предварителна резервация)

Gyalos - а-ла-карт
Работно време 12:30 - 22:30
Менюто а ла карт се състои от морски дарове, прясна риба, ястия на скара и традиционни ястия.

Ηοrizon - Пиано бар - Ресторант
Работно време 17:30 - 01:30
Намира се в сградата на рецепцията и предлага всички видове коктейли, напитки и ястия. Пиано музиката на живо дава едно романтично усещане по време на вечерите.

Амос - бар на басейна и плажа
Работно време 08:30 - 24:00 часа
Предлага освежителни напитки, коктейли, кафе и леки закуски на брега на морето.

Почивка и забавления в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Търсейки равновесие и стремейки се към духовното и физическото благосъстояние Anthemus Oriental Spa обединява цялостен подход за профилактика и възстановяване. Вдъхновени от азиатските лечебни традиции от много векове процедурите са ориентирани към възстановяването и хармонията на ума, тялото и душата. Върнете се назад във времето по мистичните пътища и открийте множество екзотични процедури и ритуали от цял свят ...Бали, Индонезия, Китай, Индия, Тайланд. Отдайте се на вътрешния мир, медитацията и съживяването ...без да бързате, без напрежение и без стрес.
Работно време от 9:00 до 21:00 ч.
СПА съоръжения:
- приемна
- отопляем закрит басейн 11 м х 6 м с естествена дневна светлина
- стил пещера частен басейн за хидротерапия (с резервация)
- сауна с дневна светлина
- парна баня
- леден фонтан
- Rasul
- стая за релакс с дневна светлина
- масажни процедури
- екзотични ритуали като:Royal Thai - уникално лечение от Кралския дворец на Тайланд, Широдара ритуал въз основа на Ayuverda
- пълно фитнес оборудване / свободни тежести и органи
- йога, пилатес и персонално обучение при поискване
- маникюр и педикюр салон
- съблекални със самостоятелни шкафчета, тоалетни и душове.
Безплатни кърпи, халати за баня, чехли, тоалетни принадлежности и напитки за всички гости, използващи спа зоната.

Плаж

Плажът е разположен на малък залив с плитък вход и е по-скоро чакълест.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1399лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
1108лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2239лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1773лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1120лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
886лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1219лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1685лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
2037лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1688лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
665лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
840лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
1679лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
1330лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1264лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
914лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
632лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
457лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
3213лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2688лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1994лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2519лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
3604лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
3021лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1254лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1021лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1354лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1646лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
2821лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2354лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1474лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
1066лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2021лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2429лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
940лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
765лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
609лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
842лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
2106лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1523лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1053лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
762лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1371лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
1896лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
5814лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
6715лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2001лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2351лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
3335лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3860лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1551лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1959лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
2001лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2351лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
9087лв
11-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
7801лв
11-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
6433лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
5559лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2476лв
9-16 Окт
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3292лв
9-16 Окт
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
1667лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1959лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
9087лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
7801лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
11726лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
10058лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2001лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2351лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
2351лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2001лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2742лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2334лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
8801лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
10260лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2351лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2001лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2351лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1959лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1667лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2001лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2742лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
2334лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
8801лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
10260лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
7834лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
6783лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1959лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1667лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
6715лв
19-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
5814лв
19-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1276лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1567лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
7834лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
6783лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5596лв
23-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
4845лв
23-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3134лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2668лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
8953лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
7752лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2742лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
2334лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1108лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1399лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2334лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
7789лв
20-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
6686лв
20-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2742лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
2334лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2742лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1567лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
1334лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2334лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2742лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
7328лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
6286лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
4118лв
20-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4701лв
20-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2863лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
2426лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2194лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1786лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
8859лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
7357лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1959лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
1551лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
7752лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
8953лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
10294лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
8894лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5029лв
4-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5863лв
4-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1567лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
9194лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
8028лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1334лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
8915лв
16-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
10385лв
16-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
5572лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
6491лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2334лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2742лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
10385лв
26.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
8915лв
26.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4701лв
4-16 Авг
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
4002лв
4-16 Авг
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
9007лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
7783лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1334лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1567лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
8801лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
10260лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2351лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
2001лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
6686лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1667лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1959лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
7789лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2572лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3038лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1881лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1531лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
8055лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
9708лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
7992лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
9660лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
6715лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
5814лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1959лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1667лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3894лв
23-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
3343лв
23-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
6581лв
6169лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-6%
5765лв
5353лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-7%
4845лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5596лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
3357лв
3-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
2907лв
3-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2351лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2668лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2001лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3134лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2742лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
2334лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
9087лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
7801лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1175лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1000лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1667лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1959лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
8794лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
7543лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1786лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2194лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
4610лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
3860лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5994лв
31.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
7245лв
31.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1881лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1531лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1746лв
8-14 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1397лв
8-14 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4845лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5596лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1959лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
2001лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2351лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1667лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2742лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2334лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
784лв
22-24 Юли
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1334лв
22-26 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
667лв
22-24 Юли
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1567лв
22-26 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1334лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1567лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2334лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2742лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1000лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5596лв
26-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1175лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
9007лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
13191лв
26.07-04.08
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
4845лв
26-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
11315лв
26.07-04.08
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
7783лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3357лв
27-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
7834лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
6783лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2351лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2907лв
27-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2001лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1667лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1959лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
8794лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
7543лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1000лв
1-4 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1175лв
1-4 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
4845лв
4748лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-2%
5596лв
5499лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-2%
7752лв
4-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
8953лв
4-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
4845лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5596лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2351лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
9007лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2001лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
7783лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1667лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1959лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
2001лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2351лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
9564лв
19.08-25.09
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
11721лв
19.08-25.09
на човек

37 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
5516лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2334лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4817лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2742лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1567лв
21-25 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1334лв
21-25 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
6321лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
5420лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
667лв
23-25 Авг
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
784лв
23-25 Авг
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2743лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2276лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
8711лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
7251лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3860лв
30.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4610лв
30.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1276лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1881лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1531лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1567лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2740лв
1-12 Сеп
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3381лв
1-12 Сеп
на човек

11 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
4631лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1567лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
5532лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1276лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1531лв
2-8 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1881лв
2-8 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2685лв
4-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3236лв
4-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
5041лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
6092лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
5835лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
7121лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
3805лв
6-14 Сеп
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
7061лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
8729лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
3105лв
6-14 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3952лв
7-14 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4768лв
7-14 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1953лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2404лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
5187лв
16-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
4135лв
16-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5961лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
4737лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1399лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
1108лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1120лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
886лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
803лв
20-21 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
919лв
20-21 Юли
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
5147лв
21-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1567лв
21-25 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
4447лв
21-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1334лв
21-25 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3772лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4397лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1667лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1959лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
12981лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
11144лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
8915лв
25.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1175лв
25-28 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
10385лв
25.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1000лв
25-28 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3357лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
6686лв
26.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4597лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
8028лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4014лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2907лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
7789лв
26.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
9194лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
6491лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
5572лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
12871лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
11239лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
8915лв
29.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
8028лв
29.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5814лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4845лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
9194лв
29.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
10385лв
29.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
6715лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
5596лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
4458лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5193лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
2001лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
9087лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
2351лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
7801лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
7355лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
6422лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
6491лв
2-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
5572лв
2-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
9087лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1667лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2668лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
7801лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3134лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1959лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
3357лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
2907лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3891лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4503лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
3918лв
6-16 Авг
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
3335лв
6-16 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2334лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2742лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
5147лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
4447лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
6436лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
8953лв
11-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
7752лв
11-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5620лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
7328лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
6286лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
11144лв
15-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
12981лв
15-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
11033лв
16-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
9633лв
16-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2668лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1567лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1334лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2901лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1567лв
18-22 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1334лв
18-22 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
7543лв
19-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
8794лв
19-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
11033лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1667лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1959лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
9633лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
9643лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1567лв
20-24 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1959лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
8360лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1667лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1334лв
20-24 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
8675лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
6124лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
6923лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5223лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
10074лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
8209лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
9641лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
11273лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
5026лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5927лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1724лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1432лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5589лв
26.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
6692лв
26.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
3285лв
26-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
11006лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
2220лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
3198лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1870лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
9169лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3885лв
26-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
2732лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3066лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
7377лв
31.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
3678лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
6175лв
31.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
9708лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
8055лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
6037лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
4995лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4830лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
3996лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1021лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1254лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1567лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1276лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2766лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1242лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4269лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5170лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1534лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2316лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4658лв
7-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5707лв
7-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
4473лв
9-16 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
3656лв
9-16 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2654лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
3855лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2130лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3155лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2555лв
21-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2030лв
21-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2588лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3171лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
1108лв
2-7 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1399лв
2-7 Окт
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
10260лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
8801лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
8801лв
20-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5516лв
5035лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-9%
7834лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
10260лв
20-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1119лв
20-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
3891лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4503лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
4817лв
4335лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
969лв
20-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
6783лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
7789лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
6686лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
6436лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
5620лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
24855лв
21.07-29.08
на човек

39 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
3217лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
21444лв
21.07-29.08
на човек

39 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
6783лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2779лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
7834лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1119лв
22-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
5572лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5814лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
6715лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
3891лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
6491лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
4118лв
3706лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
4701лв
4289лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-9%
969лв
22-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4503лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1000лв
23-26 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1175лв
23-26 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
3211лв
23-27 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3678лв
23-27 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
10294лв
24.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
8894лв
24.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3134лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
11239лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1334лв
25-29 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1567лв
25-29 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
12871лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2668лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5814лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4118лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4701лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
6715лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
3894лв
26-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
2931лв
26-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
3001лв
26.07-04.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2514лв
26-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
11191лв
10222лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-9%
6715лв
6134лв
26.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-9%
3526лв
26.07-04.08
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
5814лв
5233лв
26.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
9690лв
8721лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3343лв
26-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
7801лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
7543лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
12871лв
27.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
1000лв
27-30 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1667лв
27.07-01.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1959лв
27.07-01.08
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1175лв
27-30 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
3134лв
27.07-04.08
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
7720лв
27.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
9087лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
8794лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
6671лв
27.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
10385лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2668лв
27.07-04.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
8915лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
11239лв
27.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5814лв
28.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
6783лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4817лв
4335лв
28-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
5516лв
5035лв
28-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-9%
7834лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
6715лв
28.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
7355лв
29.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
6422лв
29.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
6686лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2779лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
7789лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
3217лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
9087лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
6491лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
7801лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5572лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1567лв
30.07-03.08
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1334лв
30.07-03.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1667лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1334лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1567лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1959лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
8721лв
2-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
10072лв
2-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
11191лв
2-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
392лв
2-3 Авг
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
9690лв
2-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
333лв
2-3 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3876лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
35835лв
03.08-13.09
2 възрастни, 1 дете

41 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
9690лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
7543лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3526лв
3-12 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
41991лв
03.08-13.09
2 възрастни, 1 дете

41 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
4477лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
8794лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
11191лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
3001лв
3-12 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3335лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1959лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
3918лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
6581лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
3891лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1667лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1298лв
4-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
4503лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
5765лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1114лв
4-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2907лв
5-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3353лв
5-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
11315лв
5-14 Авг
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
6715лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1175лв
5-8 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
5814лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
13191лв
5-14 Авг
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
4845лв
5-10 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
10260лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
5641лв
5-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1000лв
5-8 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5596лв
5-10 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
8801лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4941лв
5-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4458лв
5-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5193лв
5-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
3668лв
6-17 Авг
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4309лв
6-17 Авг
на човек

11 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1567лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1334лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4845лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5596лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
1000лв
9-12 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
18388лв
9-19 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1088лв
9-12 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
16056лв
9-19 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
11683лв
10-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
10030лв
10-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1959лв
11-16 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
7720лв
11-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
14657лв
11-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
6671лв
11-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
12572лв
11-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1667лв
11-16 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5814лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5559лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1567лв
12-16 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
10260лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
4597лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
4014лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
6715лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
6433лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1334лв
12-16 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
8801лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
7720лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
6671лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1668лв
14-17 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4447лв
14-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1567лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1334лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1930лв
14-17 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
5147лв
14-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
11683лв
15-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
5572лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
10030лв
15-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
6491лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
5814лв
16-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5620лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
9194лв
16-26 Авг
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
8028лв
16-26 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
7225лв
16-25 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
9402лв
16-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
8235лв
16-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
6715лв
16-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
8275лв
16-25 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
6436лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
5193лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
36947лв
17.08-21.09
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
11105лв
17.08-20.09
на човек

34 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2742лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
9007лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1959лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2334лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
6433лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
2351лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
4458лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2001лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1667лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
10058лв
17-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
11726лв
17-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
7783лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5559лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
30825лв
17.08-21.09
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
9123лв
17.08-20.09
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
6715лв
18-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
5814лв
18-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5516лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
4817лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2538лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
11600лв
19-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
13621лв
19-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
2334лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2001лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
6715лв
20-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
5814лв
20-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
27633лв
20.08-27.09
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2351лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
33339лв
20.08-27.09
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
6713лв
22-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
7763лв
22-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
6433лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
5559лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1334лв
22-26 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1567лв
22-26 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1844лв
23-29 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2194лв
23-29 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2099лв
23-30 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2507лв
23-30 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
5037лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
4337лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
8671лв
25.08-30.09
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
9754лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
14462лв
25.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
333лв
25-26 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
392лв
25-26 Авг
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
6603лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
7828лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
8355лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
12074лв
25.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
10770лв
25.08-30.09
на човек

36 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
6749лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
10064лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4616лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4829лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1099лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3375лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
12085лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
3958лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
5490лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
7915лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
5730лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1332лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1881лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
8950лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
9845лв
27.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1531лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
10787лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
11866лв
27.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
9660лв
28.08-05.09
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
5403лв
28.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
6455лв
28.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
7992лв
28.08-05.09
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
7377лв
28.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
6175лв
28.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4557лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
3678лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
4995лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3066лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
8299лв
29.08-07.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
5532лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
4631лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
6947лв
29.08-07.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6037лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
3858лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5532лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
4631лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5370лв
31.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3244лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3153лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
5532лв
31.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2628лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3827лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
4631лв
31.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
6472лв
31.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
9041лв
01.09-12.10
на човек

41 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
6175лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
5532лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
5394лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2518лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
7377лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
4475лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3101лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
11431лв
01.09-12.10
на човек

41 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
4631лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3688лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1021лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро