bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Anthemus Sea Beach Hotel & Spa - Халкидики / Ситония, Елиа Никити

Празници - Намаления и промоции

1509лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1878лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1073лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

29 резервации наскоро
862лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро

Нека морския бриз на Халкидики да Ви доведе до тихия и пясъчен бряг на "Elia Coast" и до Anthemus Sea Beach Hotel & Spa. Anthemus Sea Beach Hotel & Spa е един от трите най-добри хотела на Халкидики - с огромна съвършено поддържана площ, уникално разположение в живописен залив под дивите хълмове на Ситония, типична гръцка архитектура, отлични храна и обслужване с внимание към всеки детайл. Малко са хората почивали в хотела, които не са се върнали в него.

Местоположение на Anthemus Sea Beach Hotel & Spa, Халкидики

Хотел Anthemus Sea Beach Hotel & Spa се простира на площ от 38,000 m² по спокойното крайбрежие Елия до пясъчния плаж награден със Син Флаг и Зелен Ключ - награди за чистота, високо качество, безопасност и грижа за околната среда.
Център на Солун 105 км
Никити 12 км
Неос Мармарас 7 км
Porto Carras Golf Club 12 км
Porto Carras Marina 12 км

разстояние до центъра: 200 м
разстояние до летище: 95km thessaloniki
разстояние до ЖП гара: 108km thessaloniki

Удобства в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Построен до красивия плаж Elia, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa Ви кани да се насладите на лятото.
Плитката вода на морето е идеална за малки деца. Хотелът разполага с шезлонги и чадъри на плажа, а от вашия шезлонг можете директно да поръчате любима напитка под звуците на приятна музика.
Басейните на хотела Тип Лагуна са три на брой. Единият от басейните е детски. Около тях ще намерите голям брой шезлонги и чадъри. Всички басейни и плажната ивица на хотела са под контрола на квалифицирани спасители и се обслужват от бар Ammos.
Опитен екип от възпитатели забавлява децата на възраст от 4 до 12 години с игри и спортни мероприятия на детската площадка и клуб.

За децата:
- високо квалифициран, професионален, многоезичен персонал, който гарантира сигурността и забавлението на децата
- вечерна развлекателна програма за цялото семейство във високия сезон
- европейски стандарти за безопасност на играчките и оборудването за открити и закрити дейности
- детско меню и високи столчета във всички ресторанти
- 24 часа медицинска помощ на територията на хотела
- използване на закрития басейн и анимация в зависимост от метеорологичните условия
- подходящ плаж и море за деца
- закрита и открита детски площадки
- спасители при басейна и на плажа
- бебешки креватчета
- детегледачка срещу допълнително заплащане при поискване

Хотелът има и следните удобства:
- волейболно игрище и тенис корт
- билярд, настолни и компютърни игри
- напълно оборудван фитнес център
- Roof Garden Bar “Horizon”
- паркингът е с капацитет от 140 коли, неохраняем, безплатен.

Стаи и настаняване в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Всяко помещение предлага комфортен интериор, балкон или тераса и прекрасна гледка към плажа, басейна или съседните борови горички. Хотелът има три различни категории апартаменти и две категории стаи, от които можете да избирате:
10 Стандартни стаи - максимална заетост 2-ма души
57 Superior стаи - максимална заетост на 3-ма души (2-ма възрастни + 1 дете), с изглед градина (26 стаи), с изглед море или басейн (31 стаи).
83 Джуниър апартамента - максимална заетост 3-ма възрастни + 1 дете, с изглед градина (49 стаи), с изглед море или басейн (34 стаи).
47 Делукс апартамента - състоят се от 1 хол и 1 отделна спалня, на 1 или 2 етажа.
Максималният капацитет е 3-ма възрастни + 2 деца или 4-ма възрастни + 1 дете, с изглед градина (16 стаи), с изглед море или басейн (31 стаи).
5 Wellness апартамента - намират се до брега на морето, на партерен етаж, максимална заетост 3-ма възрастни + 1 дете, частен басейн.

Удобства в стаите:
- кабелна телевизия
- безплатен Wi-Fi интернет
- директен телефон
- самостоятелен балкон или тераса
- услуга пране на дрехи
- сейф безплатен
- сешоар
- климатик с индивидуално регулиране
- мини хладилник
- обслужване по стаите
- вана / душ
- услуга оправяне на леглото за сватба или годишнина

Хранене, ресторанти и барове в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Elia Основен ресторант - комбинира различни вкусове с безупречно обслужване всеки ден.
Работно време 5:00-10:30 и 19:00-22:00
Опитайте различни и необичайни, както и традиционни и познати вкусове. Панорамен стъклен прозорец ви позволява да гледате кухненския персонал в процеса на създаване и подготовка на храната. Кулинарни демонстрации се провеждат всеки ден по време на закуска и вечеря. От господата се изисква да носят дълги панталони на вечерята.

Уникалното предимство на "Dine Around": Ако размените вечерта на вашия Half Board с а-ла-карт вечеря в "Хоризонт" Гурме ресторант или в таверна "Gialos" ще получите отстъпка от сметката си за храна (без напитки, с предварителна резервация)

Gyalos - а-ла-карт
Работно време 12:30 - 22:30
Менюто а ла карт се състои от морски дарове, прясна риба, ястия на скара и традиционни ястия.

Ηοrizon - Пиано бар - Ресторант
Работно време 17:30 - 01:30
Намира се в сградата на рецепцията и предлага всички видове коктейли, напитки и ястия. Пиано музиката на живо дава едно романтично усещане по време на вечерите.

Амос - бар на басейна и плажа
Работно време 08:30 - 24:00 часа
Предлага освежителни напитки, коктейли, кафе и леки закуски на брега на морето.

Почивка и забавления в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Търсейки равновесие и стремейки се към духовното и физическото благосъстояние Anthemus Oriental Spa обединява цялостен подход за профилактика и възстановяване. Вдъхновени от азиатските лечебни традиции от много векове процедурите са ориентирани към възстановяването и хармонията на ума, тялото и душата. Върнете се назад във времето по мистичните пътища и открийте множество екзотични процедури и ритуали от цял свят ...Бали, Индонезия, Китай, Индия, Тайланд. Отдайте се на вътрешния мир, медитацията и съживяването ...без да бързате, без напрежение и без стрес.
Работно време от 9:00 до 21:00 ч.
СПА съоръжения:
- приемна
- отопляем закрит басейн 11 м х 6 м с естествена дневна светлина
- стил пещера частен басейн за хидротерапия (с резервация)
- сауна с дневна светлина
- парна баня
- леден фонтан
- Rasul
- стая за релакс с дневна светлина
- масажни процедури
- екзотични ритуали като:Royal Thai - уникално лечение от Кралския дворец на Тайланд, Широдара ритуал въз основа на Ayuverda
- пълно фитнес оборудване / свободни тежести и органи
- йога, пилатес и персонално обучение при поискване
- маникюр и педикюр салон
- съблекални със самостоятелни шкафчета, тоалетни и душове.
Безплатни кърпи, халати за баня, чехли, тоалетни принадлежности и напитки за всички гости, използващи спа зоната.

Плаж

Плажът е разположен на малък залив с плитък вход и е по-скоро чакълест.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1293лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1610лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
3664лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
4192лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
9228лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
10898лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1078лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1341лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
3908лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
3354лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2380лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1984лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1145лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1409лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
5868лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
5130лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1981лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2350лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
6460лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
7629лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
6460лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
7629лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
6389лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
7522лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
1228лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
965лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3188лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
2634лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1509лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1878лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
6539лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
7862лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
5714лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
6668лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
8383лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
7329лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5868лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
5130лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
5798лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
7134лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
4664лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
3847лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1878лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1509лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
6311лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
7634лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1744лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1428лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1981лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2350лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
4892лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
4259лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
6708лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
7815лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
3206лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
3887лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
4224лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
4962лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
2587лв
20-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3219лв
20-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2415лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1940лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5126лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
4181лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5073лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
6242лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
4664лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
3847лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1078лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5350лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1341лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
4348лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3216лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3849лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1698лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2014лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
5715лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
4898лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3908лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1415лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3354лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1678лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
51977лв
25.07-25.08
4 възрастни, 2 деца

31 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
45438лв
25.07-25.08
4 възрастни, 2 деца

31 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1343лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1132лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
7453лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
8776лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
2281лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1859лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4348лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
5350лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
1339лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1708лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
4424лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
3470лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
27230лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
22734лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5129лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3756лв
17.06-01.07
на човек

14 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
6219лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
3018лв
17.06-01.07
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
7247лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
8917лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
8362лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
10252лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
7956лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
6690лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1509лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1878лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
5350лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
4348лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4917лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3567лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
5972лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2899лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3206лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3887лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
4488лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5442лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
3624лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4459лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
3887лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
3206лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2029лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1660лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
6142лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
5189лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
6269лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
5324лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5449лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
4614лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4898лв
12-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5715лв
12-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
7347лв
14-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
8573лв
14-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
5537лв
16-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
6539лв
16-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
7629лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
6460лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3702лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
3148лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
4663лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
5617лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
5017лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
6151лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
2127лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2655лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
4664лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
3847лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5350лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
4348лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3076лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2509лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2732лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
4459лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1509лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2258лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3624лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1878лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
2564лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3109лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1509лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
8447лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
9924лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1878лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
2155лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2683лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
4459лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
3624лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5442лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1724лв
20-28 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4488лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5073лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
6242лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
2146лв
20-28 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
4488лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5442лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2683лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
2155лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2587лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5442лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
3219лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
4488лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1341лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
6242лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
5073лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1078лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1610лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
2634лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1293лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3345лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3188лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
4101лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1293лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1610лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
5073лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
6242лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
5568лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
4619лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3847лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4664лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1610лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
4488лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1293лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5442лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
12191лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
10113лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
8474лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
35146лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
5479лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1512лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
9277лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6569лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
11166лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
5617лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
3847лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
8474лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
4664лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
39090лв
01.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
7112лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1696лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
46271лв
01.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
7112лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4663лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
29969лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1927лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1341лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
2348лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1078лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
6920лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
7462лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
8825лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
5013лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5967лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
5747лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
5830лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4745лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4237лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1213лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1476лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
9344лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
3556лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
7833лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
777лв
4-5 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
641лв
4-5 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4548лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5365лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2027лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1711лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
6040лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
5095лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
7620лв
8-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
6531лв
8-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
8727лв
9-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
5093лв
9-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
7356лв
9-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
6042лв
9-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1981лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
7453лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2350лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
8776лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
4614лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5449лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1343лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1132лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5714лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
6668лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
2350лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
1981лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1132лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5324лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1237лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
6269лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
7329лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
6531лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
5863лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
8383лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
6707лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
7620лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
5714лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
6668лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
566лв
21-23 Юли
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
671лв
21-23 Юли
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
6668лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
5714лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2350лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
1981лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
7620лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
6531лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4763лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
4082лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2546лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3021лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1981лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2350лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
1678лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
2350лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
1981лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1415лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5750лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
6699лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
3357лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
2829лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
11165лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
9583лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
7522лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
6389лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5715лв
10-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
4898лв
10-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
11165лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
9583лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3021лв
12-21 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
2546лв
12-21 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
7620лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
6531лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
8776лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
7453лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1132лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1343лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
10282лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
8278лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2350лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
1981лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
3058лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
3691лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
6996лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
6318лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
8319лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
5364лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
6063лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
7232лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
4838лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
5015лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
5792лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
4197лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
4839лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
6082лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4062лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
7405лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
4022лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3381лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
4664лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
3847лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2787лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3847лв
28.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
4488лв
28.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3315лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
4664лв
28.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
5442лв
28.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
8447лв
28.08-04.09
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
9924лв
28.08-04.09
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
6151лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
811лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
653лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3624лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1878лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
5017лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1509лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4459лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1293лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1610лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
4028лв
5-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
5083лв
5-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
5328лв
11-17 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
4462лв
11-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
6594лв
11-17 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
5688лв
11-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1680лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
1311лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1323лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1692лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
749лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
562лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
960лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
720лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
1692лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
725лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
567лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1323лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
4178лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
3233лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
4178лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
3233лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1680лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
1311лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: сейф в стаите, интернет в хотела, интернет в стаите, паркинг 140 cars.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Anthemus Sea Beach Hotel, Anthemus Sea Beach Hotel halkidiki, Anthemus Sea Beach Hotel sithonia, Anthemus Sea Beach Hotel sitonia, Anthemus Sea Beach Hotel elia nikitis, Anthemus Sea Beach Hotel greece, Anthemus Sea Beach Hotel гърция, Anthemus Sea Beach Hotel халкидики, Anthemus Sea Beach Hotel ситония, Anthemus Sea Beach Hotel елиа никити, Anthemus Sea Beach Hotel 2023, Anthemus Sea Beach Hotel цени, Anthemus Sea Beach Hotel мнения, Anthemus Sea Beach Hotel цени 2023, Anthemus Sea Beach Hotel лято 2023, Anthemus Sea Beach Hotel ранни записвания, Anthemus Sea Beach Hotel last minute, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa гърция, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa халкидики, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa ситония, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa елиа никити, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa цени, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa мнения, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa цени 2023, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa лято 2023, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa ранни записвания, anthemus sea, anthemus sea halkidiki, anthemus sea sithonia, anthemus sea sitonia, anthemus sea elia nikitis, anthemus sea greece, anthemus sea гърция, anthemus sea халкидики, anthemus sea ситония, anthemus sea елиа никити, anthemus sea 2023, anthemus sea цени, anthemus sea мнения, anthemus sea цени 2023, anthemus sea лято 2023, anthemus sea ранни записвания, anthemus sea last minute, anthemus sea hotel, anthemus sea hotel halkidiki, anthemus sea hotel sithonia, anthemus sea hotel sitonia, anthemus sea hotel elia nikitis, anthemus sea hotel greece, anthemus sea hotel гърция, anthemus sea hotel халкидики, anthemus sea hotel ситония, anthemus sea hotel елиа никити, anthemus sea hotel 2023, anthemus sea hotel цени, anthemus sea hotel мнения, anthemus sea hotel цени 2023, anthemus sea hotel лято 2023, anthemus sea hotel ранни записвания, anthemus sea hotel last minute, anthemus sea beach, anthemus sea beach halkidiki, anthemus sea beach sithonia, anthemus sea beach sitonia, anthemus sea beach elia nikitis, anthemus sea beach greece, anthemus sea beach гърция, anthemus sea beach халкидики, anthemus sea beach ситония, anthemus sea beach елиа никити, anthemus sea beach 2023, anthemus sea beach цени, anthemus sea beach мнения, anthemus sea beach цени 2023, anthemus sea beach лято 2023, anthemus sea beach ранни записвания, anthemus sea beach last minute, антемус, антемус гърция, антемус халкидики, антемус ситония, антемус елиа никити, антемус цени, антемус мнения, антемус цени 2023, антемус лято 2023, антемус ранни записвания, антемус хотел, антемус хотел гърция, антемус хотел халкидики, антемус хотел ситония, антемус хотел елиа никити, антемус хотел цени, антемус хотел мнения, антемус хотел цени 2023, антемус хотел лято 2023, антемус хотел ранни записвания, антемус сий хотел, антемус сий хотел гърция, антемус сий хотел халкидики, антемус сий хотел ситония, антемус сий хотел елиа никити, антемус сий хотел цени, антемус сий хотел мнения, антемус сий хотел цени 2023, антемус сий хотел лято 2023, антемус сий хотел ранни записвания, антемус сий, антемус сий гърция, антемус сий халкидики, антемус сий ситония, антемус сий елиа никити, антемус сий цени, антемус сий мнения, антемус сий цени 2023, антемус сий лято 2023, антемус сий ранни записвания, антемус сий бийч, антемус сий бийч гърция, антемус сий бийч халкидики, антемус сий бийч ситония, антемус сий бийч елиа никити, антемус сий бийч цени, антемус сий бийч мнения, антемус сий бийч цени 2023, антемус сий бийч лято 2023, антемус сий бийч ранни записвания, антемус сий бийч хотел, антемус сий бийч хотел гърция, антемус сий бийч хотел халкидики, антемус сий бийч хотел ситония, антемус сий бийч хотел елиа никити, антемус сий бийч хотел цени, антемус сий бийч хотел мнения, антемус сий бийч хотел цени 2023, антемус сий бийч хотел лято 2023, антемус сий бийч хотел ранни записвания