bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Anthemus Sea Beach Hotel & Spa - Халкидики / Ситония, Елиа Никити

Празници - Намаления и промоции

1415лв
1302лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
2009лв
1896лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-6%
1061лв
934лв
3-6 Май
2 възрастни, 1 дете

Великден 2024
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
1507лв
1380лв
3-6 Май
2 възрастни, 1 дете

Великден 2024
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-8%
3024лв
2661лв
4-11 Май
2 възрастни, 2 деца

Великден 2024
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
4298лв
3935лв
4-11 Май
2 възрастни, 2 деца

Великден 2024
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-8%
1150лв
1081лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-6%
1162лв
1087лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-6%
862лв
793лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
931лв
857лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
690лв
649лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-6%
517лв
476лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%

Нека морския бриз на Халкидики да Ви доведе до тихия и пясъчен бряг на "Elia Coast" и до Anthemus Sea Beach Hotel & Spa. Anthemus Sea Beach Hotel & Spa е един от трите най-добри хотела на Халкидики - с огромна съвършено поддържана площ, уникално разположение в живописен залив под дивите хълмове на Ситония, типична гръцка архитектура, отлични храна и обслужване с внимание към всеки детайл. Малко са хората почивали в хотела, които не са се върнали в него.

Местоположение на Anthemus Sea Beach Hotel & Spa, Халкидики

Хотел Anthemus Sea Beach Hotel & Spa се простира на площ от 38,000 m² по спокойното крайбрежие Елия до пясъчния плаж награден със Син Флаг и Зелен Ключ - награди за чистота, високо качество, безопасност и грижа за околната среда.
Център на Солун 105 км
Никити 12 км
Неос Мармарас 7 км
Porto Carras Golf Club 12 км
Porto Carras Marina 12 км

разстояние до центъра: 200 м
разстояние до летище: 95km thessaloniki
разстояние до ЖП гара: 108km thessaloniki

Удобства в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Построен до красивия плаж Elia, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa Ви кани да се насладите на лятото.
Плитката вода на морето е идеална за малки деца. Хотелът разполага с шезлонги и чадъри на плажа, а от вашия шезлонг можете директно да поръчате любима напитка под звуците на приятна музика.
Басейните на хотела Тип Лагуна са три на брой. Единият от басейните е детски. Около тях ще намерите голям брой шезлонги и чадъри. Всички басейни и плажната ивица на хотела са под контрола на квалифицирани спасители и се обслужват от бар Ammos.
Опитен екип от възпитатели забавлява децата на възраст от 4 до 12 години с игри и спортни мероприятия на детската площадка и клуб.

За децата:
- високо квалифициран, професионален, многоезичен персонал, който гарантира сигурността и забавлението на децата
- вечерна развлекателна програма за цялото семейство във високия сезон
- европейски стандарти за безопасност на играчките и оборудването за открити и закрити дейности
- детско меню и високи столчета във всички ресторанти
- 24 часа медицинска помощ на територията на хотела
- използване на закрития басейн и анимация в зависимост от метеорологичните условия
- подходящ плаж и море за деца
- закрита и открита детски площадки
- спасители при басейна и на плажа
- бебешки креватчета
- детегледачка срещу допълнително заплащане при поискване

Хотелът има и следните удобства:
- волейболно игрище и тенис корт
- билярд, настолни и компютърни игри
- напълно оборудван фитнес център
- Roof Garden Bar “Horizon”
- паркингът е с капацитет от 140 коли, неохраняем, безплатен.

Стаи и настаняване в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Всяко помещение предлага комфортен интериор, балкон или тераса и прекрасна гледка към плажа, басейна или съседните борови горички. Хотелът има три различни категории апартаменти и две категории стаи, от които можете да избирате:
10 Стандартни стаи - максимална заетост 2-ма души
57 Superior стаи - максимална заетост на 3-ма души (2-ма възрастни + 1 дете), с изглед градина (26 стаи), с изглед море или басейн (31 стаи).
83 Джуниър апартамента - максимална заетост 3-ма възрастни + 1 дете, с изглед градина (49 стаи), с изглед море или басейн (34 стаи).
47 Делукс апартамента - състоят се от 1 хол и 1 отделна спалня, на 1 или 2 етажа.
Максималният капацитет е 3-ма възрастни + 2 деца или 4-ма възрастни + 1 дете, с изглед градина (16 стаи), с изглед море или басейн (31 стаи).
5 Wellness апартамента - намират се до брега на морето, на партерен етаж, максимална заетост 3-ма възрастни + 1 дете, частен басейн.

Удобства в стаите:
- кабелна телевизия
- безплатен Wi-Fi интернет
- директен телефон
- самостоятелен балкон или тераса
- услуга пране на дрехи
- сейф безплатен
- сешоар
- климатик с индивидуално регулиране
- мини хладилник
- обслужване по стаите
- вана / душ
- услуга оправяне на леглото за сватба или годишнина

Хранене, ресторанти и барове в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Elia Основен ресторант - комбинира различни вкусове с безупречно обслужване всеки ден.
Работно време 5:00-10:30 и 19:00-22:00
Опитайте различни и необичайни, както и традиционни и познати вкусове. Панорамен стъклен прозорец ви позволява да гледате кухненския персонал в процеса на създаване и подготовка на храната. Кулинарни демонстрации се провеждат всеки ден по време на закуска и вечеря. От господата се изисква да носят дълги панталони на вечерята.

Уникалното предимство на "Dine Around": Ако размените вечерта на вашия Half Board с а-ла-карт вечеря в "Хоризонт" Гурме ресторант или в таверна "Gialos" ще получите отстъпка от сметката си за храна (без напитки, с предварителна резервация)

Gyalos - а-ла-карт
Работно време 12:30 - 22:30
Менюто а ла карт се състои от морски дарове, прясна риба, ястия на скара и традиционни ястия.

Ηοrizon - Пиано бар - Ресторант
Работно време 17:30 - 01:30
Намира се в сградата на рецепцията и предлага всички видове коктейли, напитки и ястия. Пиано музиката на живо дава едно романтично усещане по време на вечерите.

Амос - бар на басейна и плажа
Работно време 08:30 - 24:00 часа
Предлага освежителни напитки, коктейли, кафе и леки закуски на брега на морето.

Почивка и забавления в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Търсейки равновесие и стремейки се към духовното и физическото благосъстояние Anthemus Oriental Spa обединява цялостен подход за профилактика и възстановяване. Вдъхновени от азиатските лечебни традиции от много векове процедурите са ориентирани към възстановяването и хармонията на ума, тялото и душата. Върнете се назад във времето по мистичните пътища и открийте множество екзотични процедури и ритуали от цял свят ...Бали, Индонезия, Китай, Индия, Тайланд. Отдайте се на вътрешния мир, медитацията и съживяването ...без да бързате, без напрежение и без стрес.
Работно време от 9:00 до 21:00 ч.
СПА съоръжения:
- приемна
- отопляем закрит басейн 11 м х 6 м с естествена дневна светлина
- стил пещера частен басейн за хидротерапия (с резервация)
- сауна с дневна светлина
- парна баня
- леден фонтан
- Rasul
- стая за релакс с дневна светлина
- масажни процедури
- екзотични ритуали като:Royal Thai - уникално лечение от Кралския дворец на Тайланд, Широдара ритуал въз основа на Ayuverda
- пълно фитнес оборудване / свободни тежести и органи
- йога, пилатес и персонално обучение при поискване
- маникюр и педикюр салон
- съблекални със самостоятелни шкафчета, тоалетни и душове.
Безплатни кърпи, халати за баня, чехли, тоалетни принадлежности и напитки за всички гости, използващи спа зоната.

Плаж

Плажът е разположен на малък залив с плитък вход и е по-скоро чакълест.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1675лв
1569лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-6%
1330лв
1223лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
2513лв
2354лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-6%
1994лв
1835лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
2513лв
2354лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-6%
1994лв
1835лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
609лв
561лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
840лв
791лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-6%
2234лв
2092лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-6%
886лв
815лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
1773лв
1631лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
1117лв
1046лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-6%
3441лв
3212лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-7%
2865лв
2636лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
1688лв
1553лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
2033лв
1898лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-7%
2198лв
2022лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
2659лв
2483лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-7%
765лв
704лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
938лв
877лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-7%
1050лв
958лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-9%
762лв
670лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
630лв
593лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-6%
457лв
420лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-8%
1523лв
1401лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
2100лв
1978лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-6%
838лв
785лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-6%
665лв
612лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
1890лв
1780лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-6%
1371лв
1261лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
938лв
877лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-7%
765лв
704лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
5403лв
4971лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
6444лв
6012лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-7%
914лв
841лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
1260лв
1187лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-6%
630лв
593лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-6%
457лв
420лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
1786лв
1643лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
2190лв
2047лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-7%
10245лв
9189лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
8801лв
7744лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
5370лв
4725лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
6462лв
5818лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
1108лв
975лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
1396лв
1263лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
6993лв
6434лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
8437лв
7878лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-7%
1551лв
1365лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
1955лв
1769лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
2628лв
2313лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
3147лв
2831лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
4845лв
4264лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
5588лв
5007лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
4558лв
4262лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-6%
3693лв
3398лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
1743лв
1575лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
1397лв
1229лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
5403лв
4755лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
6444лв
5796лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
9470лв
8507лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
8026лв
7063лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
1564лв
1462лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-7%
1276лв
1174лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
3005лв
2727лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-9%
2313лв
2035лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
2310лв
2176лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-6%
1675лв
1541лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
6265лв
5764лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
7539лв
7038лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-7%
2628лв
2313лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
3147лв
2831лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
9690лв
8527лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
11176лв
10014лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
2858лв
2567лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-10%
2426лв
2135лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
5385лв
4848лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
4475лв
3938лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
1564лв
1411лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
1276лв
1123лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-12%
1786лв
1572лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
2190лв
1975лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
2296лв
2021лв
26.06-05.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
2815лв
2540лв
26.06-05.07
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
5523лв
5153лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-7%
4631лв
4261лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
5385лв
5027лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-7%
4475лв
4117лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
4891лв
4304лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
5699лв
5112лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
2738лв
2458лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
2334лв
2054лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
4590лв
4109лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
4014лв
3532лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
7801лв
6865лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
9075лв
8139лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
2001лв
1761лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-12%
2347лв
2107лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
2030лв
1787лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
2549лв
2305лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
6113лв
5490лв
15-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
5191лв
4568лв
15-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
8437лв
7598лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
2190лв
1975лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
1786лв
1572лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
6993лв
6154лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
1877лв
1693лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
1531лв
1347лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
12821лв
11938лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-7%
11037лв
10154лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
8801лв
7744лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
10245лв
9189лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
2347лв
2107лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
2001лв
1761лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
2001лв
1761лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
2347лв
2107лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-10%
3858лв
3395лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
4549лв
4087лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
1675лв
1516лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
1330лв
1170лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
1108лв
975лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
1396лв
1263лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
1396лв
1263лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
1108лв
975лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
1108лв
1019лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
1396лв
1308лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-6%
5667лв
5214лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
6993лв
6540лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-6%
7539лв
7038лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-7%
2190лв
1975лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
6265лв
5764лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
1786лв
1572лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
5370лв
4940лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
6462лв
6032лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-7%
5403лв
4755лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
8950лв
8234лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
6444лв
5796лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
1531лв
1347лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
1877лв
1693лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
10770лв
10054лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-7%
2190лв
1975лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
6175лв
5434лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
7365лв
6624лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-10%
10616лв
9536лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
9001лв
7921лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
1786лв
1572лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
5798лв
5102лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
6838лв
6142лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-10%
6783лв
5969лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
7823лв
7010лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
2001лв
1761лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
5588лв
5007лв
16-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
2347лв
2107лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
4845лв
4264лв
16-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
7783лв
7160лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
8993лв
8371лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-7%
2347лв
2107лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
2001лв
1761лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
4497лв
4030лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
3891лв
3424лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
2738лв
2458лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-10%
6286лв
5532лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
2334лв
2054лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
7318лв
6563лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
11118лв
10228лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
12848лв
11958лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-7%
6686лв
6152лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
7779лв
7244лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-7%
2334лв
2054лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
2738лв
2458лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-10%
4497лв
4030лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
3891лв
3424лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
2334лв
2054лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
2738лв
2458лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
6115лв
5697лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-7%
5223лв
4805лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
1432лв
1261лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
1721лв
1549лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
4717лв
4151лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
2740лв
2463лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
5524лв
4958лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
2308лв
2031лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
443лв
408лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
558лв
523лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-6%
1675лв
1516лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
1330лв
1170лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
1463лв
1322лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
1175лв
1034лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
1564лв
1411лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
5370лв
4940лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
6462лв
6032лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-7%
1276лв
1123лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
1531лв
1347лв
16-22 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
1877лв
1693лв
16-22 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
1877лв
1693лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
1531лв
1347лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
1564лв
1411лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
1276лв
1123лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
7365лв
6624лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
5631лв
5263лв
22.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-7%
6265лв
5513лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
2502лв
2258лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
2041лв
1796лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
7539лв
6787лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
4593лв
4225лв
22.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
6175лв
5434лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
5523лв
4968лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
4550лв
4087лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
3858лв
3395лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
4631лв
4076лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
2190лв
2047лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-7%
6265лв
5513лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
8391лв
7551лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
7539лв
6787лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
1786лв
1643лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
7008лв
6167лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-12%
6993лв
6154лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
8437лв
7598лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
2628лв
2313лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
3147лв
2831лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
5403лв
4971лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
6993лв
6434лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
3066лв
2698лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
6294лв
5663лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
10287лв
9053лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
8437лв
7878лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-7%
5256лв
4625лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
12132лв
10898лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
6444лв
6012лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-7%
3671лв
3303лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
1077лв
970лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
2552лв
2347лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
895лв
788лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
3128лв
2924лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-7%
7232лв
6513лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
772лв
710лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
5994лв
5275лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
6641лв
5969лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
921лв
859лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-7%
5600лв
4928лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
3907лв
3643лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-7%
3302лв
3038лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
8007лв
7194лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
6769лв
5956лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
5617лв
4943лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
8856лв
7946лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
6509лв
5835лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
7581лв
6672лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
12294лв
11015лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
10659лв
9380лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
2738лв
2458лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
2347лв
2107лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
2334лв
2054лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
2001лв
1761лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
2779лв
2446лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
3212лв
2878лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
11708лв
10501лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
10058лв
8851лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
12964лв
11627лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-10%
2738лв
2458лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
11144лв
9807лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
2334лв
2054лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
6286лв
5783лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
9075лв
8451лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-7%
7318лв
6815лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-7%
3001лв
2641лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
7801лв
7177лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
3520лв
3160лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
8941лв
8011лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
7752лв
6822лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-12%
5588лв
5007лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
4845лв
4264лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
36724лв
32871лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
32111лв
28258лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
1956лв
1756лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
1667лв
1467лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
2347лв
2187лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-7%
2001лв
1841лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
1464лв
1313лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
1257лв
1106лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
10371лв
9302лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
4845лв
4264лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
5588лв
5007лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
8915лв
7845лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
4845лв
4457лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
5588лв
5201лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-7%
2660лв
2389лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
2256лв
1985лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
8007лв
7194лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
6769лв
5956лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
4067лв
3662лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
3375лв
2970лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
3907лв
3511лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
3302лв
2905лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
10635лв
9608лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
8559лв
7532лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
2190лв
2047лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-7%
1786лв
1643лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
1564лв
1411лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
2190лв
2047лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-7%
1877лв
1693лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
4542лв
4179лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
12793лв
11530лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
5349лв
4986лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-7%
1531лв
1347лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
1786лв
1643лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
10524лв
9261лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-12%
1276лв
1123лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
2022лв
1828лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
1618лв
1424лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
4311лв
3903лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-9%
3401лв
2993лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
6622лв
6021лв
29.04-06.05
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-9%
609лв
536лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
5008лв
4407лв
29.04-06.05
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
840лв
767лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-9%
630лв
575лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-9%
762лв
670лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
1050лв
958лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-9%
457лв
402лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-12%
2735лв
2506лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-8%
762лв
670лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
1050лв
958лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-9%
1910лв
1681лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
420лв
383лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-9%
305лв
268лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
1539лв
1403лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-9%
1135лв
999лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
1551лв
1427лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
1955лв
1831лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-6%
1675лв
1516лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
1330лв
1170лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
838лв
785лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-6%
665лв
612лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
558лв
523лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-6%
443лв
408лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
1330лв
1170лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
1675лв
1516лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-10%
1955лв
1831лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-6%
1551лв
1427лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
1675лв
1516лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
1551лв
1365лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
1330лв
1170лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
1955лв
1769лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
11350лв
10244лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
9217лв
8111лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
1955лв
1831лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-6%
1551лв
1427лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-8%
1330лв
1223лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
886лв
815лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
1675лв
1569лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-6%
1117лв
1046лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-6%
1108лв
1019лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
1396лв
1308лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-6%
1108лв
975лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
1396лв
1263лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
838лв
785лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-6%
920лв
810лв
7-11 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
665лв
612лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
1151лв
1040лв
7-11 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
2429лв
2137лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
5161лв
4649лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
4269лв
3757лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
2948лв
2656лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
3671лв
3303лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
3066лв
2698лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
1877лв
1693лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
1531лв
1347лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
3088лв
2717лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
3682лв
3312лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
1786лв
1572лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
2190лв
1975лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
1786лв
1572лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
3682лв
3312лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
10807лв
9510лв
16-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
4631лв
4076лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
3860лв
3396лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
12888лв
11591лв
16-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
3088лв
2717лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
5523лв
4968лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
4603лв
4140лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
2190лв
1975лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
10770лв
10054лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-7%
8950лв
8234лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
1564лв
1462лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-7%
1276лв
1174лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
1786лв
1572лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
1531лв
1347лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
6294лв
5873лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-7%
7342лв
6607лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
5256лв
4835лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
6132лв
5396лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
2190лв
1975лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
1877лв
1693лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
7539лв
6787лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
6265лв
5513лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
5349лв
4986лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-7%
7992лв
7033лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
5523лв
4968лв
22-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-10%
3942лв
3469лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
4720лв
4247лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
4542лв
4179лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
4631лв
4076лв
22-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
9643лв
8684лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
4196лв
3775лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
41026лв
36799лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
4308лв
4022лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-7%
3504лв
3083лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
35228лв
31001лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
5370лв
4725лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
3580лв
3294лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
6462лв
5818лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
1877лв
1693лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
1564лв
1411лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
2815лв
2632лв
25.06-04.07
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-7%
5385лв
5027лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-7%
1276лв
1123лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
1531лв
1347лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
2296лв
2113лв
25.06-04.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
4475лв
4117лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
6175лв
5434лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
1251лв
1129лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
7365лв
6624лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
1021лв
898лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
7365лв
6624лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
6175лв
5434лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
3860лв
3396лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
3821лв
3561лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-7%
3504лв
3083лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
4603лв
4140лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
2595лв
2388лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
3057лв
2849лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-7%
4196лв
3775лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
3244лв
2985лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
8340лв
7765лв
1-11 Юли
1 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-7%
4603лв
4140лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
999лв
879лв
1-2 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
7187лв
6612лв
1-11 Юли
1 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
9766лв
8985лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
3996лв
3676лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
11623лв
10841лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-7%
11112лв
9974лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
4821лв
4502лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-7%
9476лв
8339лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
3860лв
3396лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
1205лв
1085лв
1-2 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
1943лв
1710лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
764лв
686лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
6637лв
5952лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
2346лв
2113лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
5715лв
5029лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
649лв
571лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
7035лв
6316лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
5995лв
5275лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
2503лв
2251лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
2099лв
1847лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
9470лв
8507лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
8026лв
7063лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
255лв
225лв
6-7 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
8757лв
7852лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
3051лв
2740лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-10%
313лв
282лв
6-7 Юли
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
2589лв
2279лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
7547лв
6641лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
6686лв
5884лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
6706лв
6241лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-7%
7779лв
6976лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
5814лв
5349лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
2668лв
2348лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
3129лв
2809лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
7823лв
7281лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-7%
5588лв
5007лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
4845лв
4264лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
4845лв
4264лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
1956лв
1756лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-10%
1667лв
1467лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
5588лв
5007лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-10%
6783лв
6240лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
2334лв
2148лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
6482лв
5813лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
5572лв
4903лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
7823лв
7010лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
6783лв
5969лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
7779лв
7244лв
9-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-7%
6686лв
6152лв
9-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
2738лв
2551лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-7%
3129лв
2809лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
2668лв
2348лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
7779лв
6976лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
6686лв
5884лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
5572лв
5126лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
10371лв
9302лв
12-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
8915лв
7845лв
12-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
6482лв
6036лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-7%
6424лв
5757лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
5559лв
4892лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
4014лв
3693лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
4845лв
4264лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
5814лв
5349лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
6572лв
5880лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-11%
13566лв
11938лв
15-29 Юли
1 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
7752лв
6822лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
9075лв
8139лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
8781лв
8178лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-7%
15647лв
14019лв
15-29 Юли
1 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
7543лв
6940лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
4590лв
4269лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-7%
7801лв
6865лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
5765лв
5073лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
5588лв
5007лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
6706лв
6241лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-7%
8941лв
8011лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
5620лв
4945лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
6427лв
5752лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
5476лв
4915лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
4668лв
4108лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
2738лв
2551лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-7%
2334лв
2148лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
8721лв
7674лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
10059лв
9012лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
5814лв
5349лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
3854лв
3454лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
3335лв
2935лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
8721лв
7674лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
10059лв
9012лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
6706лв
6241лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-7%
4817лв
4239лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
6286лв
5783лв
22-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
7318лв
6815лв
22-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-7%
2738лв
2551лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-7%
4497лв
4030лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
5139лв
4605лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
2334лв
2148лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
4014лв
3532лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
7225лв
6358лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
6706лв
6008лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
7823лв
7010лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
4590лв
4109лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-10%
6783лв
5969лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
3891лв
3424лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
5814лв
5116лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
5509лв
4931лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
4447лв
3913лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
8263лв
7396лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
7823лв
7010лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
6783лв
5969лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
6783лв
5969лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
7823лв
7010лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
7823лв
7010лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
6783лв
5969лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
5588лв
5007лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
4845лв
4264лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
1334лв
1174лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
16056лв
14129лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
1564лв
1404лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
18362лв
16435лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
4845лв
4264лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
5588лв
5007лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
10278лв
9211лв
1-9 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
8894лв
7827лв
1-9 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
6706лв
6008лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
5814лв
5116лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
4002лв
3521лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
4693лв
4213лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
7823лв
7010лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
6783лв
5969лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
11239лв
9890лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
13341лв
12274лв
4-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
15417лв
14350лв
4-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-7%
12853лв
11505лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
2334лв
2148лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
2738лв
2551лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-7%
1118лв
1001лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
969лв
853лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
1564лв
1404лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
1334лв
1174лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
10245лв
9189лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
8801лв
7744лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
4497лв
4030лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
3891лв
3424лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
4885лв
4299лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
5664лв
5077лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
2738лв
2551лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-7%
2334лв
2148лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
6312лв
5661лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
5420лв
4769лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
4980лв
4383лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
5787лв
5190лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
5995лв
5515лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
7035лв
6556лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-7%
4254лв
3913лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
4997лв
4657лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-7%
10989лв
9889лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
1864лв
1641лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
9321лв
8575лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
2268лв
2044лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
10064лв
8856лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
12066лв
10859лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
9169лв
8069лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
10936лв
10190лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-7%
5721лв
5141лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
4829лв
4249лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
1564лв
1411лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
1276лв
1123лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
1786лв
1643лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
2190лв
2047лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-7%
2815лв
2540лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
2296лв
2021лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
9693лв
8726лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
3791лв
3406лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-10%
6265лв
5513лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
7539лв
6787лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
2552лв
2245лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-12%
3215лв
2829лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
3128лв
2822лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
8055лв
7088лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
3893лв
3426лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
4585лв
4118лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
3066лв
2698лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
765лв
704лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
1786лв
1572лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
3671лв
3303лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
2190лв
1975лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
938лв
877лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-7%
938лв
877лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-7%
765лв
704лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
510лв
469лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
626лв
585лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-7%
8249лв
7589лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
9863лв
9203лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-7%
5328лв
4813лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
6301лв
5693лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
5063лв
4455лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
4297лв
3781лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
4260лв
3748лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
5297лв
4786лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
1353лв
1191лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
1330лв
1170лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
1699лв
1537лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
1675лв
1516лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
2234лв
2021лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-10%
1773лв
1560лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
1396лв
1263лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
886лв
815лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
1117лв
1046лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-6%
1108лв
975лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
1955лв
1769лв
18-25 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
1551лв
1365лв
18-25 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
838лв
785лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-6%
665лв
612лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
1551лв
1427лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
558лв
523лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-6%
443лв
408лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
1955лв
1831лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-6%
2974лв
2690лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
2369лв
2084лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
838лв
758лв
3-6 Окт
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
665лв
585лв
3-6 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-12%
1840лв
1730лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-6%
1610лв
1513лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-6%
2300лв
2162лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-6%
1206лв
1110лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
1723лв
1585лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
1379лв
1268лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
1162лв
1087лв
3-7 Май
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-6%
931лв
857лв
3-7 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
698лв
642лв
4-7 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
871лв
815лв
4-7 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-6%
2954лв
2718лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
1491лв
1372лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
1242лв
1143лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
1531лв
1431лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-6%
1739лв
1600лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
3545лв
3261лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
2530лв
2327лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
3106лв
2904лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-7%
2143лв
2004лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-6%
3697лв
3461лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-6%
1837лв
1718лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-6%
4437лв
4153лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-6%
6265лв
5764лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
7539лв
7038лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-7%
6265лв
5764лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
7539лв
7038лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-7%
7539лв
7038лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-7%
6265лв
5764лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
6392лв
5881лв
22-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
7484лв
6973лв
22-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-7%
6392лв
5881лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
6145лв
5654лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
7484лв
6973лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-7%
7177лв
6685лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-7%
4712лв
4335лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
5455лв
5078лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-7%
3147лв
2937лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-7%
2628лв
2418лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
5523лв
5153лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-7%
4631лв
4261лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
5523лв
5153лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-7%
4631лв
4261лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
6596лв
6068лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
7637лв
710